نوشته‌ها

مهارت‌های مسئول دفتر

مهارت های مسئول دفتر

مهارت های مسئول دفتر منجر به تضمین فعالیت‌های روزانه دفترکار و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان شرکت خواهد شد.

مسئول دفتر از موثرترین مشاغل هر سازمانی است در این مقاله می‌آموزید که چگونه مسئول دفتری موثر و فوق‌العاده‌ای باشید، و برای موفقیت در این شغل علاوه بر وظایف مسئول دفتر چه مهارت‌هایی را در خود ارتقا دهید . اطلاعات بیشتر

شرح وظایف مسئول دفتر

شرح وظایف مسئول دفتر ،مسئول دفتر شخصی است که مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیر مافوق خود را با مشتریان داخلی و بیرونی شرکت و پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع را بر عهده دارد.

منظور از مشتریان داخلی، واحدهای یا بخش‌های مختلف سازمانی است که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است و منظور از مشتریان بیرونی ، سازمان‌ها یا مشتریانی که مدیر شما با آن‌ها در ارتباط است نظیر مشتریان ، پیمانکاران، ارگان‌های دولتی مرتبط و…. اطلاعات بیشتر