نوشته‌ها

شرح وظایف مدیر کارخانه

شرح وظایف مدیر کارخانه ، مدیرکارخانه نقش کلیدی در سازمان های تولیدی از مرحله دریافت سفارش مشتری از واحد فروش تا مرحله برنامه ریزی و تولید محصولات درخواستی تا تحویل محصول به مشتری را بر عهده دارد.
. این مطلب موضوعات کلیدی در شرح وظایف مدیر کارخانه را تشریح می‌نماید. اطلاعات بیشتر