نوشته‌ها

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰

استانداردهای مدیریت کیفیت سری ایزو ۱۰۰۰۰ ، استانداردهای بین المللی ایزو می‌باشد که به عنوان بخشی از سری ISO ۱۰۰۰۰ استانداردهای مدیریت کیفیت کمیته فنی ISO/TC ۱۷۶ سازمان ISO ایجادشده است
استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱، ایزو ۱۰۰۰۲، ایزو ۱۰۰۰۳، ایزو ۱۰۰۰۴، ایزو ۱۰۰۰۵، ایزو ۱۹۰۱۱ و … از سری استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو ۱۰۰۰۰ می‌باشند. اطلاعات بیشتر

مدیریت کیفیت در ورزش

جهت استقرارمدیریت کیفیت در ورزش ، می توان از استاندارد های بین المللی سازمان ISO استفاده نمود  پیاده سازی محبوب ترین سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۹۰۰۱ منجر به برآورده سازی نیازهای مشتریان ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی مشتریان می گردد
با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان مراکز ورزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  استقرار مدیریت کیفیت  در ورزش می تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان گردد همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید. اطلاعات بیشتر

اصول سیستم‌های مدیریت

اصول سیستم‌های مدیریت در ۸ اصل توسط کمیته ایزو  ISO /TC 176  تدوین شده است مدیریت ارشد سازمان ها می توانند ، اصول سیستم‌های مدیریت را برای هدایت سازمان در جهت بهبود عملکرد  ، به کار گیرد .
اصول سیستم‌های مدیریت شامل : مشتری مداری ، رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی به مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان می باشد که در ادامه اصول مدیریت تشریح می شود
استفاده از اصول مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود

اطلاعات بیشتر