نوشته‌ها

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 ، به‌صورت کاربردی آگاهی شما را در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک افزایش می‌دهد در دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 شما می‌توانید به‌صورت کاربردی با روش‌های شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و کسب‌وکار به همراه نمونه‌های عملی آشنا می‌شوید. اطلاعات بیشتر

ریسک در ISO 9001:2015

ریسک در ISO 9001:2015

ریسک یک مفهوم ساده نمی‌باشد تعاریف مختلفی از ریسک  در اسناد سازمان بین المللی ISO منتشرشده است. یک تعریف ISO از ریسک، اثر عدم قطعیت بر روی نتیجه مورد انتظار می باشدریسک اکنون ریسک در ISO 9001:2015 اشاره شده است و سازمان‌ها در خصوص ریسک‌ها و فرصت‌ها سؤال دارند.
زبان جدید در استانداردهای جدید سیستم مدیریت و استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ بر تفکر مبتنی بر ریسک تمرکز دارد. جامعه جهانی در حال برسی بهترین روش جهت ممیزی ریسک می‌باشد. استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ چه می‌خواهد؟

در این مطلب ، تفکر مبتنی بر ریسک در ISO 9001:2015 مطرح می شود.
اطلاعات بیشتر