نوشته‌ها

آموزش طرح کیفیت

آموزش تدوین طرح کیفیت

آموزش تدوین طرح کیفیت به شما دراستاندارد سازی مراحل تحقق محصول کمک می‌نماید با تدوین طرح کیفیت محصول ،شما می‌توانید به‌راحتی اقدامات لازم در مراحل تحقق محصول را به کارکنان خود آموزش داده و بازرسین کنترل کیفیت به‌راحتی می‌توانند بر اساس طرح کیفیت مراحل تحقق محصول را کنترل نمایند. اطلاعات بیشتر

مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت به شما در تدوین طرح کیفیت محصول شما به‌صورت کاربردی کمک می‌نماید با تدوین طرح کیفیت محصول شما می‌توانید مراحل تحقق محصول خود را استانداردسازی نمایید
تدوین طرح کیفیت محصول می‌تواند شامل نمودار فرایند عملیات تولید ، دستورالعمل‌های بازرسی ، تولید و … باشد متخصصین باتجربه درزمینهٔ کنترل کیفیت می‌توانند به شما در تدوین طرح کیفیت محصولات شما در کوتاه‌ترین زمان کمک نمایند. اطلاعات بیشتر

طرح کیفیت ایزو 9001

طرح کیفیت ، نحوه تکوین مراحل تحقق محصول بر اساس الزامات مشخص‌شده را تشریح می‌کند در استاندارد ایزو 9001 به این مدرک اشاره‌شده و سازمان‌ها ی تولیدی مراحل تحقق محصول را در قالب طرح کیفیت مستند می‌نمایند.
در این مطلب طرح کیفیت در ایزو 9001 برای سازمان‌های تولیدی با توجه به تجارب پیام خرازیان بیان‌شده است.
در صنایع خودروسازی بر اساس الزامات ISO/TS 16949، نظامنامه طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول به طرح کیفیت ارجاع داده می‌شود و مدارک SQA همان طرح کیفیت محصول در ایران برای این صنایع می‌باشد. اطلاعات بیشتر