نوشته‌ها

راهنمای انتقال ISO 9001:2015

استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ویرایش ISO 9001:2008 تغییرات اساسی داشته است ، به‌منظور مشخص نمودن ارتباط بین ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش قبلی ، تغییرات ویرایش جدید و ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 توسط مهندس پیام خرازیان در قالب راهنمای انتقال ISO 9001:2015 تهیه شده و در ادامه ارائه شده است. اطلاعات بیشتر