نوشته‌ها

آموزش IMS

سیستم های مدیریت یکپارچه IMS، شامل سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی ISO 45001 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 4001 ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد
در دوره آموزش IMS شما با الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت کیفیت بصورت کاربردی آشنا می گردید . اطلاعات بیشتر