نوشته‌ها

دوره HSE مجازی

دوره HSE مجازی با گواهینامه آموزشی معتبر به شما کمک می نماید تا بدون حضور در کلاس به صورت مجازی در کمترین زمان با HSE آشنا شوید شما با داشتن گواهینامه HSE به راحتی می توانید در حوزه های سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE،‌ به سازمان‌ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک نماید. اطلاعات بیشتر

آموزش HSE

دوره آموزش HSE شامل الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی HSE و مراحل پیاده سازی HSE توسط مهندس پیام خرازیان تدریس می گردد.
سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی HSE در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی کاربرد دارد پیمانکاران نفت ، گاز و پتروشیمی و پروژه ها صنایع مختلف به منظور جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از فعالیت ها می بایستی الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست را رعایت نمایند. اطلاعات بیشتر