نوشته‌ها

رهبری

دوره رهبری در ایزو 9001

دوره رهبری در ایزو 9001 ، به‌صورت کاربردی بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015 توسط تیم مهندس پیام خرازیان در محل سازمان متقاضی برگزار می‌شود.

در ویرایش جدید ISO 9001 الزاماتی در خصوص رهبری و تعهد آن لحاظ شده است که یک فرصت واقعی و عملی برای هدایت سازمان در جهت‌گیری‌های استراتژیک و بهبود عملکرد می‌باشد. اطلاعات بیشتر