نوشته‌ها

آموزش تدوین تکنیکال فایل

آموزش تدوین تکنیکال فایل به شما کمک می نماید تا بتوانید مستندات فنی محصول را در قالب سند تکنیکال فایل Technical Fileجهت اخذ مجوز ، گواهینامه و یا اخذ استانداردهای بین المللی در کمترین زمان ممکن آماده نمایید
دوره تدوین تکنیکال فایل به صورت کاربردی با مراحل مستندسازی شناسنامه فنی محصول آشنا می شوید در این دوره علاوه بر نحوه مستندسازی فنی مرتبط با محصول ، نمونه عملی سند تکنیکال فایل نیز ارائه می شود.
اطلاعات بیشتر