نوشته‌ها

دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱

در دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ شما با قدم های انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ و مراحل بهبود سیستم مدیریت محیط زیست به صورت کاربردی آشنا می شوید. اطلاعات بیشتر

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱، شما به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست و موضوعات مهم مرتبط با آن آشنا می‌شوید.
سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO ۱۴۰۰۱،‌ به سازمان‌ها در کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست کمک می‌نماید اطلاعات بیشتر

آموزش ایزو ۱۴۰۰۱

آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ همراه با نمونه های مستندات سیستم مدیریت محیط زیست و قوانین عمومی محیط زیست بصورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان برگزار می گردد .
در دوره  آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ مراحل پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ برای شرکت کنندگان تشریح می گردد . اطلاعات بیشتر