نوشته‌ها

ISO 45001

آموزش انتقال ایزو ۴۵۰۰۱

در دوره آموزش انتقال ایزو ۴۵۰۰۱ شما با قدم‌های انتقال OHSAS 18001و مراحل بهبود سیستم مدیریت محیط ایمنی بهداشت شغلی به‌صورت کاربردی آشنا می‌شوید.
این دوره برای نخستین بار  توسط تیم پیام خرازیان طراحی‌شده است، شرکت‌کنندگانی که در دوره آشنایی با الزامات یا OHSAS 18001 را در سایر مؤسسات آموزشی طی نموده‌اند می‌توانند با ثبت‌نام در دوره ایزو ۴۵۰۰۱ با تغییرات و تفاوت های این استاندارد با استاندارد OHSAS 18001 آشنا شوند اطلاعات بیشتر