نوشته‌ها

مشاوره تفکر مبتنی بر ریسک

مشاوره تفکر مبتنی بر ریسک

مشاوره تفکر مبتنی بر ریسک ، بر اساس الزامات جدید استانداردهای مدیریتی به شما در موفقیت کسب و کار کمک می نماید تا در کمترین زمان به صورت کاربردی با رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک آشنا شده و اقدامات لازم در جهت جاری سازی تفکر مبتنی بر ریسک ها در حوزه های مد نظر استاندارد مدیریتی را با راهنمایی متخصص انجام دهید.

تیم مشاوره ما ، آمادگی دارد با بیش از 20 سال تجربه در زمینه استانداردهای مدیریتی ، و تسلط به ابزارهای جاری سازی تفکر مبتنی بر ریسک ، به سازمان شما در استقرار رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک در کمترین زمان کمک نماید. اطلاعات بیشتر

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015

دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 ، به‌صورت کاربردی آگاهی شما را در خصوص تفکر مبتنی بر ریسک افزایش می‌دهد در دوره مدیریت ریسک ISO 9001:2015 شما می‌توانید به‌صورت کاربردی با روش‌های شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک‌های فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و کسب‌وکار به همراه نمونه‌های عملی آشنا می‌شوید. اطلاعات بیشتر

ریسک در ISO 9001:2015

ریسک در ISO 9001:2015

ریسک یک مفهوم ساده نیست تعاریف مختلفی از ریسک  در اسناد سازمان بین المللی ISO منتشرشده است. یک تعریف ISO از ریسک، اثر عدم قطعیت بر روی نتیجه مورد انتظار می باشدریسک اکنون ریسک در ISO 9001:2015 اشاره شده است و سازمان‌ها در خصوص ریسک‌ها و فرصت‌ها سؤال دارند.

زبان جدید در استانداردهای جدید سیستم مدیریت و استاندارد ISO 9001:2015 بر تفکر مبتنی بر ریسک تمرکز دارد. جامعه جهانی در حال برسی بهترین روش جهت ممیزی ریسک می‌باشد. استاندارد ISO 9001:2015 چه می‌خواهد؟

در این مطلب ، تفکر مبتنی بر ریسک در ISO 9001:2015 مطرح می‌شود.
اطلاعات بیشتر