نوشته‌ها

تغییرات ISO 9001:2015 پیش نویس 2014

مهمترین تغییرات ISO 9001:2015 بر اساس آخرین پیش نویس منتشر شده در سال 2014 با توجه به پیش نویس های قبلی ایزو 9001 ویرایش 2015  در این مطلب ارائه شده است .
از زمانی که پیش نویس استاندارد ایزو 9001 توسط کمیته ایزو  در سال 2013 منتشر شد ، تمامی کارشناسان بدنبال  اطلاع از تغییرات ایزو 9001 و تغییرات آتی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001  می باشند  با توجه آخرین پیش نویس منتشر شده در سال 2014 ، مهمترین تغییرات ایزو 9001 که به احتمال زیاد در استاندارد سال 2015 باقی می ماند در زیر اشاره شده است . اطلاعات بیشتر