نوشته‌ها

اهمیت اظهارنامه تعالی

تمامی سازمان های متقاضی برای حضور در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس الگوهای تعالی مختلف باید تمامی فعالیت های انجام شده در سازمان خود را بر اساس مدل تعالی سازمانی به بهترین شکل ممکن در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی نمایش دهند .

امروزه شرکت های هولدینگ یا شرکت های مادر وسازمان های قانون گذاران بمنظور ارزیابی سازمان های همکار خود مدل های تعالی سازمانی را مبنای ارزیابی قرار داده و بر مبنای مدل تعالی انتخاب شده شرکت های همکار خود را رتبه بندی و ارزیابی می نمایند در اکثر این مدل های تعالی از مدل تعالی EFQM استفاده شده است .مثلا شرکت توانیر شرکت های توزیع برق را بر اساس مدل تعالی سازمانی مشخص شده ارزیابی نموده ، یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی اپراتورهای مخابراتی را سالانه ارزیابی می نماید .

کتابچه اظهارنامه تعالی ، تصویری از عملکرد تعالی سازمان می باشد تدوین و نگارش اظهارنامه نقش مهمی را در فرآیند ارزیابی سازمان دارد .
در این مطلب سعی شده است تا اهمیت اظهارنامه تعالی سازمانی تشریح گردد . ادامه مطلب

مشاوره تدوین اظهارنامه

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، بر اساس دستورالعمل راهنما دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی توسط تیم مجرب مشاوره EFQM ، مهندس پیام خرازیان انجام می گردد .

سازمان های سرآمد ، جهت حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی ، باید اقدام به خود اظهاری خود در قالب مدل تعالی سازمانی مشخص شده نموده و خود اظهاری تعالی سازمان در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس تعداد صفحات مشخص شده به دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی ارائه گردد . ادامه مطلب