نوشته‌ها

ممیزی HSE

یکی از موضوعات مهم در بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی HSE ، برنامه ریزی جهت بازرسی و ممیزی HSE می باشد .
ممیزی HSE و بازرسی HSE  توسط تیم مهندس پیام خرازیان  در محل فعالیت های شما ، با توجه به الزامات قانونی ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست مرتبط  با فعالیت  و الزامات HSE انجام می گردد ممیزی HSE  به شما در شناسایی عدم انطباق های ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست کمک می نماید . اطلاعات بیشتر