نوشته‌ها

استاندارد ایزو 21001

ایزو 21001

استاندارد ایزو 21001 با استانداردسازی فرآیندهای آموزش بر اساس چارچوب بین‌المللی ،رضایتمندی ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد.

استاندارد ISO 21001 برای سازمان‌هایی که فعالیت آموزش ارائه می‌دهند و هم برای واحد آموزش سازمان‌ها قابل به‌کارگیری است اطلاعات بیشتر