نوشته‌ها

دوره سر ممیزی ایزو 20000

دوره سر ممیزی ایزو 20000 ، با یادگیری دانش ومهارت هدایت و تکنیک های ممیزی بر اساس الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO 20000 آموزش داده می شود.
شما در دوره سر ممیزی ISO 20000 ، با مهارت آموزی نحوه ممیزی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و نحوه یکپارچگی ممیزی با سایر سیستم های مدیریتی آشنا شده و گواهینامه بین المللی سر ممیزی ایزو 20000 دریافت می نمایید. اطلاعات بیشتر

ایزو 20000

استاندارد ایزو 20000 ، ISO 20000-1 استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در حوزه خدمات IT می باشد آخرین ویرایش استاندارد ایزو 20000 در سال 2011 توسط سازمان ایزو منتشرشده است مجموعه ای ازالزامات استاندارد برای یک سیستم مدیریت خدمات IT فراهم می نماید. اطلاعات بیشتر