نوشته‌ها

مستندات ایزو 14001

مستندات ISO 14001

مستندات ISO 14001، مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ISO 14001:2015 با توجه به ویرایش جدید ایزو ۱۴۰۰۱ در این مقاله آمده است . اطلاعات بیشتر

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال ۲۰۱۱ توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر شد.
ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد. اطلاعات بیشتر

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو ۱۴۰۰۱، منجر می‌شود صاحبان کسب‌وکار و مدیران در قبال مسئولیت‌های محیط‌زیست شامل پاسخ‌گویی قانونی و مقرراتی، توانایی مدیریت و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها بیشتر آگاه شوند. با اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱، شما می‌توانید به سهامداران، مشتریان و کارکنان خود درخصوص تعهدات محیط‌زیست و به دنبال آن کاهش تاثیرات محیط‌زیست اطمینان […]

شمارش معکوس ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۴ توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچه سازی با سایر استاندارد های مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .
در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال ۲۰۱۵ صورت می گیرد. اطلاعات بیشتر

استاندارد ISO 14001:2004

استاندارد ISO 14001:2004 سازمان ها را قادر می سازد که خط مشی و اهداف محیط زیستی خود را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به جنبه های محیط زیستی ایجاد و اجراء نماید .این استاندارد در سازمان ها با هر نوع و ابعادی قابل اجراء می باشد و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار می باشد .
سازمان ها می تواند با استقرار الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2004 برای صدور گواهینامه توسط مراکز گواهی دهنده خارجی اقدام نمایند . اطلاعات بیشتر

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱

مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱، توسط تیم باتجربه مهندس خرازیان به شما در کاهش هزینه‌ها و دوباره‌کاری ی سیستم مدیریت محیط‌زیست کمک نموده و رضایتمندی ذی نفعان را بهبود می‌دهد. اطلاعات بیشتر