نوشته‌ها

مستندات ایزو 14001

مستندات ISO 14001

مستندات ISO 14001 ،مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ISO 14001:2015 با توجه به ویرایش جدید ایزو 14001 در این مقاله آمده است . اطلاعات بیشتر

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر 2015 منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال 2011 توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر 2015 ویرایش جدید استاندارد ایزو 14001 منتشر شد.
ساختار استاندارد ایزو 14001 در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد.

شما می‌توانید، ترجمه استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 را در انتهای مقاله دانلود نمایید.
اطلاعات بیشتر

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001

با اخذ گواهینامه ایزو 14001 شما می‌توانید به سهامداران، مشتریان و کارکنان خود درخصوص تعهدات محیط‌زیست و به دنبال آن کاهش تاثیرات محیط‌زیست اطمینان خاطر دهید. سیستم مدیریت محیط‌زیست ایزو 14001، منجر می‌شود صاحبان کسب‌وکار و مدیران در قبال مسئولیت‌های محیط‌زیست شامل پاسخ‌گویی قانونی و مقرراتی، توانایی مدیریت و کنترل ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها بیشتر آگاه […]

شمارش معکوس ایزو 14001 ویرایش 2015

استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2004 توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچهسازی با سایر استانداردهای مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .

در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال 2015 صورت می گیرد. اطلاعات بیشتر

استاندارد ISO 14001:2004

استاندارد ISO 14001:2004 سازمان ها را قادر می سازد که خط مشی و اهداف محیط زیستی خود را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به جنبه های محیط زیستی ایجاد و اجراء نماید .این استاندارد در سازمان ها با هر نوع و ابعادی قابل اجراء می باشد و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار است .

سازمان ها می تواند با استقرار الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی ISO 14001:2004 برای صدور گواهینامه توسط مراکز گواهی دهنده خارجی اقدام نمایند . اطلاعات بیشتر

مشاوره ایزو 14001

مشاوره ایزو 14001، توسط تیم باتجربه مهندس خرازیان به شما در کاهش هزینه‌ها و دوباره‌کاری ی سیستم مدیریت محیط‌زیست کمک نموده و رضایتمندی ذی نفعان را بهبود می‌دهد. اطلاعات بیشتر