نوشته‌ها

ایزو ۱۰۰۰۴

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ، راهنمایی جهت استقرار فرآیندهای کارا و مؤثر باهدف و افزایش اعتماد مشتری می‌باشد
استاندارد ISO ۱۰۰۰۴ متعلق به سری استانداردهای رضایت مشتری ISO ۱۰۰۰۰ می‌باشد ISO ۱۰۰۰۱،ISO ۱۰۰۰۲، ISO ۱۰۰۰۴،ISO ۱۰۰۰۳ در جهت اتخاذ رویکردهای پایدار جهت بهبود رضایت مشتری می‌باشد. ادامه مطلب …

مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴

با استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان ایزو ۱۰۰۰۴ در سازمان شما ، رضایتمندی مشتریان بصورت مستمر مورد پایش و اندازه گیری قرار گرفته و اقدامات لازم جهت بهبود رضایتمندی مشتریان صورت می گیرد .
تیم مشاوره ایزو  ، استاندارد ایزو را در سازمان ها و صنایع مختلف استقرار نموده و بصورت حرفه ای با استاندارد های مدیریتی و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می باشد . شما با استفاده از خدمات مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴ ، از تیم مشاور ایزو می توانید در کمترین زمان سیستم پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتری را متناسب با سازمان خود را استقرار نموده و گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ را اخذ نمایید. ادامه مطلب …