نوشته‌ها

اهداف کیفیت نمایندگی خودرو

اهداف کیفیت قابل اندازه‌گیری در راستای خط‌ مشی کیفیت در تمامی سطوح وبخش های سازمان مطابق استاندارد ایزو ۹۰۰۱ توسط مدیریت ارشد مشخص می‌شود

در مثال فوق هر یک از اهداف کیفیت داری ویژگی مشخص‌شده بوده و مسئول انجام هدف و مدت‌زمان تحقق اهداف نیز مشخص‌شده است. اطلاعات بیشتر