نوشته‌ها

انتقال ایزو 9001

انتقال ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ISO 9001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر شده است سازمان هایی که سیستم مدیریت خود را بر اساس ISO 9001:2008 استقرار داده اند، سه سال فرصت دارند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را به ویرایش جدید انتقال دهند.
در این مطلب،برخی از قدم های انتقال ایزو ۹۰۰۱ به ویرایش جدید به صورت خلاصه آمده است : اطلاعات بیشتر

راهنمای انتقال ISO 9001:2015

استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ویرایش ISO 9001:2008 تغییرات اساسی داشته است ، به‌منظور مشخص نمودن ارتباط بین ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱ با ویرایش قبلی ، تغییرات ویرایش جدید و ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 توسط مهندس پیام خرازیان در قالب راهنمای انتقال ISO 9001:2015 تهیه شده و در ادامه ارائه شده است. اطلاعات بیشتر