نوشته‌ها

روش تدوین اظهارنامه

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

روش تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس مدل سرآمدی مورد نظر سازمان، بر اساس اندازه سازمان و پیچیدگی سازمان و مهلت زمانی جهت ارائه اظهارنامه تعالی به دبیرخانه جایزه تعالی تعیین می‌شود.
در این مطلب با توجه به تجارب پیام خرازیان در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی در سازمان‌های مختلف، روش‌های تدوین اظهارنامه تعالی معرفی می‌شود. ادامه مطلب

تدوین اظهارنامه تعالی جایزه تعالی

رویکرد جدید تدوین اظهارنامه تعالی، در اظهارنامه تعالی سازمان‌های سرآمد اروپایی چند سالی است مشاهده می‌شود
در رویکرد جدید تدوین اظهارنامه تعالی ، بخش توانمندساز اظهارنامه تعالی به‌صورت جدولی بر اساس عناصر منطق رادار تشریح می‌شود با این روش سازمان‌های می‌توانند با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده توانمندساز و نتایج با سرعت بیشتری اظهارنامه تعالی را تدوین نمایند. ادامه مطلب

اظهارنامه تعهد به تعالی

اظهارنامه تعهد به تعالی

اظهارنامه تعهد به تعالی ، فعالیت شما در فرآیند خودارزیابی و پروژه‌های بهبود را تشریح می‌نماید، اظهارنامه تعهد به تعالی مطابق ساختار تعریف‌شده توسط دبیرخانه جوایز تعالی باید تدوین شود ادامه مطلب

تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات

بمنظور ارزیابی شرکت های فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی ، شرکت های ارتباطی و پهنای باند بر توسط سازمان های ذی صلاح ، دو الگوی تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی EFQM طراحی شده است الگو تعالی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و الگوی تعالی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICTINQA تعریف شده است .
در این مطلب نحوه تدوین اظهارنامه تعالی در مخابرات ، فناوری اطلاعات ، خود اظهاری تنظیم مقررات رادیویی بر اساس الگوهای تعالی نامبرده  با توجه به تجارب مهندس خرازیان بصورت خلاصه تشریح شده است . ادامه مطلب

نمونه اظهارنامه تعالی

نمونه اظهارنامه تعالی سازمانی ، شامل تمامی عناصرمنطق رادار و ویژگی های آن در حوزه توانمند ساز و نتایج بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  ، در این مطلب آمده است .
ساختار اظهارنامه تعالی سازمانی از  نظر تعداد صفحات ، صفحه بندی و نوع و اندازه فونت ، با توجه به قوانین جوایز تعالی سازمانی متفاوت می باشد .
در نمونه اظهارنامه تعالی سازمانی ، یکی از زیر معیارهای مدل تعالی سازمانی و نتایج سازمان بر اساس منطق مدل تعالی سازمانی EFQM تشریح شده است . ادامه مطلب

اظهارنامه تعالی

اظهارنامه تعالی سازمانی ، تصویری از عملکرد تعالی سازمان بر مبنای مدل تعالی انتخاب شده است اظهارنامه در قالب کتابچه اظهارنامه در صفحات محدود تهیه می‌گردد .

تمامی سازمان‌های متقاضی برای شرکت در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی باید بر اساس الگوهای تعالی مشخص شده ،  تمامی فعالیت‌های انجام شده در سازمان خود را از جنبه‌های مختلف مدل تعالی در کتابچه اظهارنامه نمایش دهند . ادامه مطلب

اهمیت اظهارنامه تعالی

تمامی سازمان های متقاضی برای حضور در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس الگوهای تعالی مختلف باید تمامی فعالیت های انجام شده در سازمان خود را بر اساس مدل تعالی سازمانی به بهترین شکل ممکن در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی نمایش دهند .

امروزه شرکت های هولدینگ یا شرکت های مادر وسازمان های قانون گذاران بمنظور ارزیابی سازمان های همکار خود مدل های تعالی سازمانی را مبنای ارزیابی قرار داده و بر مبنای مدل تعالی انتخاب شده شرکت های همکار خود را رتبه بندی و ارزیابی می نمایند در اکثر این مدل های تعالی از مدل تعالی EFQM استفاده شده است .مثلا شرکت توانیر شرکت های توزیع برق را بر اساس مدل تعالی سازمانی مشخص شده ارزیابی نموده ، یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی اپراتورهای مخابراتی را سالانه ارزیابی می نماید .

کتابچه اظهارنامه تعالی ، تصویری از عملکرد تعالی سازمان می باشد تدوین و نگارش اظهارنامه نقش مهمی را در فرآیند ارزیابی سازمان دارد .
در این مطلب سعی شده است تا اهمیت اظهارنامه تعالی سازمانی تشریح گردد . ادامه مطلب

مشاوره تدوین اظهارنامه

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

مشاوره تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، بر اساس دستورالعمل راهنما دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی توسط تیم مجرب مشاوره EFQM ، مهندس پیام خرازیان انجام می گردد .

سازمان های سرآمد ، جهت حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی ، باید اقدام به خود اظهاری خود در قالب مدل تعالی سازمانی مشخص شده نموده و خود اظهاری تعالی سازمان در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس تعداد صفحات مشخص شده به دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی ارائه گردد . ادامه مطلب