نوشته‌ها

اهمیت اظهارنامه تعالی

تمامی سازمان های متقاضی برای حضور در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس الگوهای تعالی مختلف باید تمامی فعالیت های انجام شده در سازمان خود را بر اساس مدل تعالی سازمانی به بهترین شکل ممکن در قالب کتابچه اظهارنامه تعالی نمایش دهند .

امروزه شرکت های هولدینگ یا شرکت های مادر وسازمان های قانون گذاران بمنظور ارزیابی سازمان های همکار خود مدل های تعالی سازمانی را مبنای ارزیابی قرار داده و بر مبنای مدل تعالی انتخاب شده شرکت های همکار خود را رتبه بندی و ارزیابی می نمایند در اکثر این مدل های تعالی از مدل تعالی EFQM استفاده شده است .مثلا شرکت توانیر شرکت های توزیع برق را بر اساس مدل تعالی سازمانی مشخص شده ارزیابی نموده ، یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی اپراتورهای مخابراتی را سالانه ارزیابی می نماید .

کتابچه اظهارنامه تعالی ، تصویری از عملکرد تعالی سازمان می باشد تدوین و نگارش اظهارنامه نقش مهمی را در فرآیند ارزیابی سازمان دارد .
در این مطلب سعی شده است تا اهمیت اظهارنامه تعالی سازمانی تشریح گردد . اطلاعات بیشتر

آموزش تدوین اظهارنامه EFQM

در آموزش تدوین اظهارنامه EFQM ، نحوه  سازماندهی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات اظهارنامه EFQM و نحوه نگارش اظهارنامه EFQM  بصورت کاربردی آشنا می گردید

اظهارنامه EFQM ، تصویری از رویکردهای توانمند سازها و نتایج عملکردی سازمان را بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM و منطق رادار ، در قالب صفحات محدود مشخص می نماید . اهمیت اظهارنامه تعالی زمانی مشخص تر می شود که سازمان قصد حضور در فرآیند ارزیابی جوایز را دارد.
چگونه تصویری از عملکرد سازمان خود را بر مبنای مدل EFQM طی گزارشی تدوین نماییم ؟ اطلاعات بیشتر