نوشته‌ها

مستندات ISO 9001:2015

مستندات ISO 9001:2015

مستندات ISO 9001:2015 ، مستندات و سوابق الزام شده در استاندارد ISO 9001:2015 با توجه به ویرایش جدید ایزو 9001 در این مطلب آمده است .
تعداد فرمها و مستندات موردنیاز هر سازمان بستگی به‌اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندها، الزامات قانونی و مقرراتی ، الزامات مشتریان و صلاحیت کارکنان درگیر در فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت دارد.به‌طور مثال اطلاعات مستند برای یک قنادی کوچک ساده‌تر و کمتر از یک تولیدکننده قطعات خودرو با الزامات خاص مشتریان خودروساز می‌باشد. اطلاعات بیشتر

اطلاعات مستند شده

کنترل اطلاعات مستند شده در استاندارد ISO 9001:2015   بند 7.5، جایگزین کنترل مستندات و کنترل سوابق در  استاندارد ISO 9001:2008 شده است.
بدین صورت که اطلاعات مستند شده بند کنترل مستندات و کنترل سوابق ویرایش قبلی ایزو 9001 را شامل می‌شود اطلاعات بیشتر