نوشته‌ها

ایزو 9004

ایزو 9004 راهنما و پشتیبان سازمان هایی می‌باشد که برای دستیابی به موفقیت پایدار، در محیطی پیچیده، طاقت‌فرسا و در حال تغییر، تلاش می‌کنند.
ایزو 9004 ،خودارزیابی را به‌عنوان ابزاری مهم در بررسی سطح بلوغ سازمان معرفی می‌نماید تا با بررسی رهبری، استراتژی، سیستم مدیریت، منابع و فرآیندهای سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌های بهبود، نوآوری را شناسایی نماید. اطلاعات بیشتر