نوشته‌ها

ایزو ۱۶۹۴۹

استاندارد ایزو ۱۶۹۴۹ ،در صنایع خودروسازی در زنجیره تأمین برای توسعه ، تولید، نصب و خدمات مرتبط با محصولات کاربرد دارد.
ایزو ۱۶۹۴۹ تاکنون سه بار ویرایش شده و ویرایش جدید آن بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت در حال بازنگری می‌باشد اطلاعات بیشتر