نوشته‌ها

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال ۲۰۱۱ توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر ۲۰۱۵ ویرایش جدید استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ منتشر شد.
ساختار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد. اطلاعات بیشتر

شمارش معکوس ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۴ توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچه سازی با سایر استاندارد های مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .
در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال ۲۰۱۵ صورت می گیرد. اطلاعات بیشتر