نوشته‌ها

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در سپتامبر 2015 منتشرشده است فرآیند بازنگری استاندارد ISO 14001:2004 از سال 2011 توسط کمیته تخصصی ایزو ، ISO/TC 207/SC 1 شروع شد و بالاخره در سپتامبر 2015 ویرایش جدید استاندارد ایزو 14001 منتشر شد.
ساختار استاندارد ایزو 14001 در ویرایش جدید همانند ساختار استاندارد ISO 9001:2015 ،بر اساس ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت ، از ساختار سطح بالا مطابق ضمیمه SL تشکیل‌شده است .در این ساختار تمام استانداردهای سیستم مدیریتی از ده بند تشکیل‌شده و یکپارچه‌سازی و ادغام استانداردهای مدیریتی در سازمان به شیوه‌ای کارآمد صورت می‌گیرد.

شما می‌توانید، ترجمه استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 را در انتهای مقاله دانلود نمایید.
اطلاعات بیشتر

شمارش معکوس ایزو 14001 ویرایش 2015

استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2004 توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچهسازی با سایر استانداردهای مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .

در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال 2015 صورت می گیرد. اطلاعات بیشتر