نوشته‌ها

شمارش معکوس ایزو 14001 ویرایش 2015

استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2004 توسط کمیته ایزو مورد بازنگری قرار گرفته و پیش نویس استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015 با رویکرد یکسان سازی مفاهیم و یکپارچهسازی با سایر استانداردهای مدیریتی  توسط سازمان ایزو منتشر است .

در یک نگاه فوری به پیشرفت استاندارد ISO 9001:2015  ، اعلام شده است که پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) در حال حاضر در دسترس بوده و تجدید نظر برای تکمیل برنامه زمانی استاندارد نهایی در اواسط سال 2015 صورت می گیرد. اطلاعات بیشتر