نوشته‌ها

نکات کلیدی در گزارش بازخور ارزیابی EFQM

پس از سایت ویزیت EFQM ، ارزیابان EFQM  اقدام به تهیه گزارش بازخور ارزیابی EFQM می نمایند . در این گزارش نقاط قوت ، فرصت های بهبود و امتیاز سازمان با توجه به معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM مشخص می گردد .
با توجه به تجارب ارزیابیEFQM ، مهندس پیام خرازیان ، نکات کلیدی مهمی در نحوه تدوین گزارش بازخور ارزیابی EFQM جمع بندی شده که در زیر به آن اشاره می گردد . اطلاعات بیشتر

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد. اطلاعات بیشتر