نوشته‌ها

نکات کلیدی در گزارش بازخور ارزیابی EFQM

پس از سایت ویزیت EFQM ، ارزیابان EFQM  اقدام به تهیه گزارش بازخور ارزیابی EFQM می نمایند . در این گزارش نقاط قوت ، فرصت های بهبود و امتیاز سازمان با توجه به معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM مشخص می گردد .
با توجه به تجارب ارزیابیEFQM ، مهندس پیام خرازیان ، نکات کلیدی مهمی در نحوه تدوین گزارش بازخور ارزیابی EFQM جمع بندی شده که در زیر به آن اشاره می گردد . اطلاعات بیشتر

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد.
تیم ارزیابی EFQM مهندس پیام خرازیان با سابقه ارزیابی بیش از ۱۰۰ سازمان در صنایع مختلف  آمادگی ، انجام ارزیابیEFQM  مستقل بر مبنای مدل تعالی EFQM را دارد این تیم بارها سازمان مختلف در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار داده است .
برخی از سازمان هایی که ارزیابی مستقل EFQM انجام شده است :
–    ارزیابی EFQM در شرکت های توزیع برق ، برق منطقه ای
–    ارزیابی EFQM در شرکت های آب و فاضلاب استانی
–    ارزیابی EFQM در بانک ها
–    ارزیابی EFQM در صنایع غذایی از جمله شرکت های پگاه
–    ارزیابی EFQM در صنعت بیمه
–    ارزیابی EFQM در  سایر صنایع اطلاعات بیشتر