نوشته‌ها

ارزیابی تعالی سازمانی با ارزیابان غیر حرفه ای

جوایز تعالی سازمانی مختلفی در ایران راه‌اندازی شده و هرسال تعداد این جوایز تعالی افزایش می‌یابد که عموماً اکثر جوایز تعالی از مدل تعالی EFQM الگوبرداری شده‌اند.
ارزیابان جوایز تعالی سازمانی عموماً از کارشناسان و مدیران سازمان‌های متقاضی در فرآیند جایزه تعالی می‌باشند در سال‌های اخیر شاهد بودیم که برخی از سازمان‌های سرآمد با ارزیابان غیرحرفه ای، ارزیابی‌شده‌اند و سازمان‌هایی که باانگیزه سفر سرآمدی خود را آغاز نموده‌اند دیگر تمایلی به ادامه حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی را ندارند.
در این مطلب سعی شده با توجه به مشاهدات نویسنده و همکاران در خصوص ارزیابی سازمان‌های متقاضی فرآیند جایزه، رویکرد ارزیابی تعالی سازمانی با ارزیابان غیرحرفه ای تعالی موردبررسی قرار گیرد. اطلاعات بیشتر

آمادگی ارزیابی تعالی سازمانی

آمادگی ارزیابی تعالی سازمانی به منظور حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی ( جوایز تعالی مختلف ) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بدین منظور سازمان ها باید قبل از حضور ارزیابان ، آمادگی لازم را کسب نمایند .
متاسفانه برخی از مدیران سازمان ها ، فقط اظهارنامه تعالی سازمانی  را مهم می دانند و تمامی تلاش خود را برای تدوین اظهارنامه ایده آل و غیر واقعی با وضعیت موجود سازمان خود بکار می گیرند . مثلا سازمانی که به تازگی از سیستم ها و مدل های مدیریتی استفاده نموده ، در قسمت نتایج اظهارنامه خود برای هر سال هدف گذاری ایجاد نموده است . اطلاعات بیشتر

ارزیابی EFQM

ارزیابی EFQM سازمان شما توسط تیم ارزیابی مجرب بصورت مستقل بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در محل سازمان شما صورت می گیرد در این ارزیابی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان شما  بهمراه امتیاز کسب شده در قالب گزارش ارزیابی EFQM ارائه می گردد. اطلاعات بیشتر