نوشته‌ها

آموزش اکسل

دوره آموزش اکسل مهندسی

دوره آموزش اکسل مهندسی ،موضوعات کاربردی اکسل همراه با نمونه های عملیاتی توسط تیم ما به صورت اختصاصی برگزار می شود.
متقاضیان دوره اکسل مهندسی بعد از دوره با نحوه بکارگیری EXCEL اکسل در فعالیت های روزمره و مدیریتی به صورت کاربردی آشنا می شوند.
برنامه اکسل کاربردهای زیادی دارد که مهندسین و متخصصین با با یادگیری اکسل مهندسی می توانند نکات بسیار ظریف و کاربردی را در طی فعالیت های روزانه خود بکار گیرند . اطلاعات بیشتر