مدیر HSE

وظایف مدیر HSE

شرح وظایف مدیر HSE جهت طرح‌ریزی، اجرا و کنترل و نظارت بر اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست در این مطلب تشریح شده است .

روش‌های به‌کارگیری مدیر HSE در سازمان‌ها

1- در سازمان‌های پروژه محور:

مدیر HSE در سازمان پروژه محور، مدیر HSE در دفتر مرکزی به‌صورت متمرکز فعالیت‌های HSE را طرح‌ریزی نموده و از طریق مسئول HSE و کارشناس HSE در پروژه یا سایت از اجرای صحیح الزامات ایمنی و بهداشت شغلی و محیط‌زیست اطمینان حاصل می‌نماید.

2- در سازمان‌های که فعالیت پروژه‌ای انجام نمی‌دهند:

در سازمان کوچک ،مدیر HSE با همکاری کارشناس HSE از اجرای مناسب الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست اطمینان حاصل می‌نماید.
در سازمان متوسط یا بزرگ ،کارشناس یا مسئول مجزا برای هر یک از بخش‌های ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست در نظر گرفته‌شده که زیر نظر مدیر HSE فعالیت می‌نمایند.

شرح وظایف مدیر HSE

مدیر HSE در کاهش مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از بروز حوادث و کاهش آلاینده‌ای محیط‌زیست در فعالیت‌های سازمان،نقش کلیدی. ایفاء می‌نماید

شرایط احراز شغل مدیر HSE

 • تحصیلات : حداقل کارشناس ارشد HSE
 • سابقه کار: حداقل 5 سال

آموزش‌های موردنیاز :

 • الزامات HSE
 • ارزیابی ریسک
 • اطفاء حریق
 • مدیریت پسماند
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • بهداشت عمومی
 • تجهیزات حفاظت فردی PPE
 • ایمنی برق
 • ایمنی جرثقیل
 • ایمنی ماشین‌آلات و تجهیزات

مهارت‌های موردنیاز :

 • مهارت‌های ارتباطی عالی
 • کار تیمی
 • حل مسئله
 • مهارت تصمیم‌گیری به‌موقع
 • درک عمیق از مدیریت پروژه و ابزارهای مرتبط با آن.
 • مهارت مدیریت زمان و مهارت‌های تحلیلی و گزارش دهی
 • آشنایی با کمک‌های اولیه
 • آشنایی با الزامات HSE
 • ارزیابی ریسک به‌منظور شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها
 • آشنایی با قوانین ایمنی و بهداشت مرتبط با فعالیت
 • آشنایی با قوانین محیط‌زیست مرتبط با فعالیت
 • آشنایی با روش‌های اطفاء حریق.

 

مهم‌ترین ویژگی‌های فرد شغل مدیر HSE

 • روحیه مشارکت در فعالیت‌های تیمی
 • پیگیری مستمر فعالیت‌ها تا تحقق دستیابی به نتایج
 • تسلط به الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست

شرح وظایف مدیر HSE

مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیر HSE در زیر آمده است:

 • درک خط‌مشی و اهداف شرکت و تلاش در جهت رعایت اصول آن.
 • اطلاع‌رسانی خط‌مشی و اهداف ایمنی، بهداشت شغلی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
 • اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی به کارکنان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و محیط‌زیست
 • طرح‌ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست مشخص‌شده توسط کارفرما در پروژه .
 • به‌روزآوری الزامات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط‌زیست و اطلاع‌رسانی الزامات قانونی ایمنی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
 • صدور مجوز شروع فعالیت Work Permit برای فعالیت‌های مخاطره‌آمیز.
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های سازمان با همکاری سایر بخش‌ها
 • ارزیابی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی قبل از اجرای تغییرات در سازمان.
 • همکاری در ارزیابی اولیه و انتخاب پیمانکاران ازنظر مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست
 • همکاری در تدوین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان با مدیریت ارشد جهت لحاظ نمودن موضوعات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست.
 • آماده‌سازی مستندات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست برای فعالیت‌های پیمانکاران و اعلام به آن‌ها.
 • نظارت بر اجرای بازدیدهای ادواری ایمنی و بهداشت شغلی و زیست‌محیطی مسئولین HSE از واحدهای مختلف.
 • ثبت عدم انطباق‌های شناسایی‌شده در قالب اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و پیگیری انجام اقدامات مشخص‌شده.
 • تعیین تکلیف عدم انطباق‌های شناسایی‌شده با نظرات مدیریت ارشد .
 • شناسایی و تعیین مکان‌های امن با همکاری مدیریت ساختمان / نگهداری و تعمیرات.
 • همکاری در تدوین نقشه‌های جانمایی خروج اضطراری و محل‌های امن.
 • ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش حوادث / شبه حوادث و تحلیل آن‌ها.
 • شناسایی شرایط بالقوه واکنش در شرایط اضطراری وطرحریزی سناریو برای واکنش با شرایط بالقوه اضطراری.
 • برنامه‌ریزی برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری با هماهنگی با مدیریت ارشد.
 • ارزیابی مانور واکنش در شرایط اضطراری و بازنگری طرح‌های واکنش در شرایط اضطراری با توجه نتایج ارزیابی‌ها.
 • برنامه‌ریزی جهت مستندسازی مانورهای واکنش در شرایط اضطراری .
 • طرح‌ریزی واکنش در شرایط اضطراری و راه‌های خروج در شرایط اضطراری و اطلاع‌رسانی آن به کلیه ذی‌نفعان.
 • برخوردهای انضباطی با کارکنان و پیمانکاران در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست
 • تهیه تجهیزات اطفاء حریق به تعداد کافی و برنامه‌ریزی جهت شارژ مجدد آن‌ها در صورت نیاز
 • برنامه‌ریزی جهت اخذ تأییدیه‌های ایمنی برای ماشین‌آلات از شرکت‌های بازرسی یا مراکز ذی‌صلاح.
 • شناسایی مواد شیمیایی مورداستفاده در سازمان و تهیه برگه اطلاعات مواد شیمیایی MSDS
 • بررسی وضعیت موجودی جعبه کمک اولیه و هماهنگی جهت بروز نمودن وسایل جعبه کمک‌های اولیه.
 • شناسایی منابع موردنیاز جهت اجرای پروژه با رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست شامل تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی، نیروی انسانی و ….
 • تدوین اطلاعات خرید تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی شامل PPE ، تابلوهای ایمنی و …..
 • درخواست خرید تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست.
 • برنامه‌ریزی جهت انجام معاینات ادواری پزشکی کارکنان.
 • برنامه‌ریزی جهت تفکیک زباله از مبدأ در واحدهای اداری و عملیاتی.
 • نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران در خصوص موضوعات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیستی.
 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی برای کارکنان و پیمانکاران با هماهنگی واحد آموزش.
 • تدوین برنامه برای شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار ( عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی ارگونومیکی )
 • برنامه‌ریزی جهت اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط کار و ثبت و نگهداری نتایج .
 • اندازه‌گیری شاخص‌های عملکردی سیستم مدیریت HSE به‌صورت دوره‌ای و گزارش به مدیریت.
 • پایش و اندازه‌گیری عملکرد سیستم مدیریت HSE از طریق چک‌لیست‌های پایش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها.
 • ارتباط با سازمان‌های ذی‌صلاح در خصوص مسائل ایمنی،بهداشت شغلی و محیط‌زیست.
 • همکاری با سایر مدیران جهت جمع‌آوری ورودی بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.
 • پیگیری مصوبات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.
 • تهیه گزارش از مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست و ارائه به مدیریت ارشد.
 • درخواست تغییر / ایجاد مستندات و ارسال آن به بخش کنترل مدارک یا تضمین کیفیت.
 • نگهداری سوابق ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست .
 • تعیین نیازهای آموزشی و اعلام به مسئول مافوق.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیرعامل.
 • و …

اختیارات مدیر HSE :

 • توقف فعالیت‌های پیمانکار در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست
 • عدم صدور مجوز شروع به کار Work to permit در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت شغلی
 • اخطار به پیمانکار و کارکنان در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی

شرح وظایف مدیر HSE ، توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است .
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.