دوره مجازی ISO 45001

در دوره مجازی  ISO 45001 ، به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی  ایزو 45001 آشنا شوید سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ایزو 45001، به سازمان ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک می‌نماید.

سازمان هایی که می خوهند با شرکت‌های، نفت، گاز و پتروشیمی همکاری نمایند باید الزامات ایمنی بهداشت شغلی ایزو 45001 را رعایت نموده وخطرات مرتبط با فعالیت های خود را شناسایی و کنترل نمایند. بدین منظور طی نمودن دوره آموزش ایزو 45001 و اخذ گواهینامه آن برای کارکنان این شرکت‌ها ضرورت می‌باشد. اطلاعات بیشتر

آمادگی سرممیزی ایزو

آموزش آمادگی سرممیزی ایزو

آمادگی سرممیزی ایزو شمارا برای انجام ممیزی خارجی آماده نموده و شما با تسلط بیشتری می‌توانید در تیم ممیزی خارجی را انجام دهید.
تیم ما با ۲۰ سال تجربه در حوزه مشاورهُ آموزش و ممیزی مستقل استانداردهای مدیریتی می‌تواند در فرآیند آمادگی سرممیزی ایزو برای شرکت در دوره‌های سرممیزی بین‌المللی یا فرآیند ممیزی خارجی در شرکت‌های زیرمجموعه خود ُ‌شمارا یاری نماید. اطلاعات بیشتر

آموزش مجازی مدیریت فرآیند

دوره مجازی مدیریت فرآیند

دوره مجازی مدیریت فرآیند به صورت غیر حضوری می باشد در این دوره شما با نگرش فرآیندی و مدل های فرآیندی آشنا می شوید و گواهینامه آموزش مدیریت فرآیند معتبر دریافت می نمایند. اطلاعات بیشتر

آموزش مجازی مدیریت

آموزش مجازی مدیریت و سیستم های مدیریت

آموزش مجازی مدیریت و سیستم های مدیریت با هدف آشنایی با استانداردهای مدیریتی و سرمایه‌گذاری بسیار اندک است شرکت کنندگان دوره مجازی سیستم‌های مدیریتی به راحتی می توانند بدون حضور در کلاس در دوره شرکت نموده و در صورت موفقیت در آزمون ، گواهینامه معتبر را دریافت نمایند.

با توجه به اینکه ویرایش جدید بسیاری از استانداردهای مدیریتی از سال 2015 به بعد منتشر شده است بسیاری از کارشناسان فعال در زمینه استانداردها و مدل‌های مدیریتی می بایستی با استانداردها و مدل‌های به روز شده آشنا شوند با شرکت در آموزش مجازی مدیریتی و سیستم های مدیریتی شما می‌توانید به راحتی با محتوی این استانداردها آشنا شده و گواهینامه معتبر اخذ نمایید. اطلاعات بیشتر

دوره مجازی EFQM

در دوره مجازی EFQM آنلاین ، شما به‌صورت غیرحضوری و آنلاین با معیارهای تعالی سازمانی و روش خودارزیابی تعالی سازمانی آشنا می شوید و گواهینامه آموزش EFQM را اخذ نمایید.
در دوره مجازی EFQM شما به صورت کاربردی با مراحل استقرار نظام خودارزیابی تعالی سازمانی آشنا می‌شوید این برنامه برای متقاضیانی مفید می‌باشد که قصد دارند خودشان به عنوان تسهیلگر مراحل اجرای خودارزیابی تعالی را در سازمان انجام دهند. اطلاعات بیشتر

دوره مجازی ایزو 14001

دوره مجازی ایزو 14001، شما به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست و موضوعات مهم مرتبط با آن آشنا می‌شوید. سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO 14001،‌ به سازمان‌ها در کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست کمک می‌نماید اطلاعات بیشتر

دوره مجازی OHSAS 18001

دوره مجازی OHSAS 18001 ، شما بهصورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 آشنا می شوید سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی  OHSAS 18001،‌ به سازمان‌ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک می‌نماید. اطلاعات بیشتر

دوره HSE مجازی

دوره HSE مجازی با گواهینامه آموزشی معتبر به شما کمک می نماید تا بدون حضور در کلاس به صورت مجازی در کمترین زمان با HSE آشنا شوید شما با داشتن گواهینامه HSE به راحتی می توانید در حوزه های سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE،‌ به سازمان‌ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک نماید. اطلاعات بیشتر