جستجوی جدید

اگر از نتایج جستجوی خود راضی نیستید لطفا دوباره اقدام به جستوجو با کلمات دیگر کنید.

85 نتايج جستجو پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱

2

پیاده سازی ایزو 9001 در کتابخانه ها

پیاده سازی مدیریت کیفیت یا ایزو 9001 در کتابخانه می تواند منجر به بهبود در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان شود در حال حاضر بسیاری از کتابخانه ها سیستم های مدیریتی را استقرار داده اند ، در گذشته این موضوع بیشتر در قالب پایان نامه توسط کارشناسان رشته کتابداری ارائه شده و به تازگی […]

3

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی

پیاده سازی ایزو 9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود. با توجه به اینکه مدیران، کارکنان قنادی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو9001 در قنادی می‌تواند منجر به بهبود در تعامل […]

4

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی

پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به رقابت‌پذیری و افزایش رضایتمندی مشتریان و درنتیجه افزایش تعداد مشتریان شود. با توجه به اینکه مدیران، کارکنان شرکت بازرگانی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می‌باشند پیاده سازی ایزو 9001 در شرکت بازرگانی می‌تواند منجر به بهبود در […]

5

پیاده سازی ایزو 9001 رستوران

استقرار سیستم مدیریت در رستوران‌ها از طریق به‌کارگیری استانداردهای بین المللی مدیریتی صورت می‌گیرد محبوب‌ترین استاندارد مدیریتی، ایزو 9001 می‌باشد  پیاده سازی ایزو 9001 رستوران منجر به برآورده سازی نیازهای مشتریان، بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی مشتریان می‌شود. با توجه به اینکه مدیران، کارکنان رستوران‌ها در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان […]

6

پیاده سازی ایزو 9001 در آموزش

پیاده سازی ایزو 9001 در آموزش می تواند باعث بهبود ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان گردد . با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان و مدرسین مراکز آموزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  پیاده سازی […]

7

پیاده سازی ایزو 9001 در عاملیت مجاز خودرو

پیاده سازی ایزو 9001 در عاملیت مجاز ارائه خدمات پس از فروش خودرو می تواند باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات به مشتریان شود. با توجه به اینکه مدیران و کارکنان نمایندگی های مجاز خودرو دائما در حین انجام عملیات تعمیرات خودرو مشتریان یا پاسخ گویی به مشتریان می باشند پیاده سازی ایزو 9001  […]

8

مشکلات پیاده سازی ایزو 9001

مشکلات پیاده سازی ایزو در اکثر سازمان های ایرانی مانع پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریتی در سازمان می شود با شناخت مشکلات پیاده سازی ایزو 9001 در این مطلب ، می توانید با اقدامات لازم جهت رفع موانع استقرار ایزو 9001 را اجرا نمایید.