دوره تدوین اظهارنامه الگوی سرویس های ارتباطی

آموزش اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی

تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی ( خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی ) بصورت کاربردی توسط تیم تعالی سازمانی ارائه می گردد .

آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی ، شرکت کنندگان با نحوه جمع آوری اطلاعات و توانمندسازها و نتایج و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بصورت کاربردی آشنا می گردند .

به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات اپراتورها و سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات ، ارزیابی و رتبه بندی اپراتورهای ارائه کننده خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سالیانه انجام می گردد .
در این ارزیابی اپراتورهای مخابراتی ، شرکت های PAP ، شرکت های SAP ، ISP و ISDP به تفکیک بر اساس الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات بر اساس خود اظهاری ( اظهارنامه تعالی سازمانی ) مورد ارزیابی قرار می گیرند .
تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی بر اساس الگوی ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .
با توجه به تجربه تیم مشاوره مدیریت در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی EFQM  درسازمان های مختلف ، دوره آموزشی نحوه تدوین اظهارنامه تعالی بر مبنای مدل تنظیم مقررات رادیویی برنامه ریزی شده است .
در دوره تدوین اظهارنامه مدل CRA ، نحوه  سازماندهی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات اظهارنامه تعالی مدل CRA و نحوه نگارش اظهارنامه تعالی بصورت کاربردی آشنا می گردید .

اظهارنامه تعالی سازمانی ، تصویری از رویکردهای توانمند سازها و نتایج عملکردی سازمان را بر مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات  ، در قالب صفحات محدود مشخص می نماید .

اظهارنامه ( submission ) گزارشی از عملکرد سازمان در قالب معیارهای الگوی تعالی می باشد . تعداد صفحات اظهارنامه مشخص و محدود است. از این رو سازمانها باید بتوانند به بهترین نحو ، فعالیت های خود را در قالب صفحات محدود اظهارنامه  تعالی سازمانی نمایش دهند تهیه و تنظیم اظهارنامه مبنای الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات  در ساختار مناسب می‌تواند یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر سازمانی در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد .

آموزش کاربردی تدوین اظهارنامه بر مبنای الگوی الگوی تعالی اپراتورهای برتر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات

مدرسین آموزش خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی :

مهندس صمد عدل محمدی

مهندس پیام خرازیان

مدت جلسه کاربردی خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی : ۸ ساعت – ساعت : ۹ الی ۱۷

محتوی دوره آموزش تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی ( خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی )

آشنایی کاربردی با منطق رادار RADAR
نحوه سازماندهی تیم های کاری جهت تدوین اظهارنامه
نحوه جمع آوری اطلاعات خوداظهاری
بررسی استاندارد های نگارش اظهارنامه ( خوداظهاری CRA )
بررسی نکات مهم در خصوص تسریع روند تدوین خوداظهاری CRA

مزایای دوره تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی – خود اظهاری CRA  :

•    کسب مهارت در سازماندهی تیم تدوین خوداظهاری مدل تنظیم مقررات رادیویی
•    کسب مهارت در نحوه جمع آوری اطلاعات اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی
•    کسب مهارت نگارش اظهارنامه سازمان تنظیم مقررات رادیویی

آموزش کاربردی تدوین اظهارنامه مدل تنظیم مقررات رادیویی در محل سازمان شما نیز قابل برگزاری می باشد . جهت برگزاری دوره کاربردی در محل سازمان شما با شماره تلفن زیر تماس گرفته یا درخواست زیر را تکمیل نمایید .

درخواست خود را از طریق تکمیل پیش ثبت نام زیر یا ارسال ایمیل به ما اعلام نمایید .

جهت راهنمایی جهت استفاده از خدمات مشاوره تعالی سازمان بر مبنای الگوی تعالی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و آموزش خوداظهاری تنظیم مقررات رادیویی با تیم تعالی سازمانی با شماره های زیر تماس بگیرید یا درخواست خود را ایمیل کنید :

۸۸۰۰۳۷۵۲ ۰۲۱       – خرازیان ۰۹۱۲۳۳۸۶۳۴۹ – عدل محمدی ۰۹۱۲۲۰۹۶۳۹۰                 info@kharazian.ir

پیش ثبت نام جلسه کاربردی

6 + 1 = ?