دوره های تعالی سازمانی

دوره های تعالی سازمانی ، توسط مهندس پیام خرازیان ، تیم متخصص و با تجربه بصورت کاربردی در محل سازمان ها و دانشگاه ها برگزار می شود
الگو ها و مدل های تعالی سازمانی زیادی در ایران برای جوایز مختلف طراحی و اجراء شده است که در اکثر این جوایز از مدل تعالی سازمانی EFQM الگوبرداری شده است.
تیم ما تجربه آموزش و مشاوره مدل تعالی سازمانی در جوایز مختلف تعالی سازمانی در ایران را داشته و با اکثر این مدل های تعالی سازمانی آشنا می باشد.
دوره های تعالی سازمانی ، در ۴ حوزه آشنایی با مدل تعالی سازمانی ، تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی ، روش های خودارزیابی تعالی سازمانی و تربیت ارزیاب تعالی سازمانی برای هر یک از جوایز تعالی سازمانی قابل برگزار می باشد .

مهمترین جوایز تعالی سازمانی در ایران :
جایزه ملی تعالی سازمانی
جایزه ملی کیفیت ایران
جایزه سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای اپراتورهای مخابراتی و شرکت های  خدمات فناوری اطلاعات
جایزه پتروشیمی
و…
دوره های تعالی سازمانی شامل :
–    دوره آشنایی با مدل تعالی سازمانی درخواستی
–    دوره خودارزیابی تعالی سازمانی
–    دوره تربیت ارزیاب تعالی سازمانی بر مبنای الگوی تعالی درخواستی
–    دوره تدوین اظهارنامه ( خود اظهاری ) بر مبنای الگوی تعالی درخواستی

مزایای انتخاب تیم ما بعنوان برگزار کننده دوره های تعالی سازمانی :
–    تجربه بیش از ۱۲ سال سابقه تسهلیگری در مدل های تعالی سازمانی از بدو ورود این مدل ها در ایران
–    تجربه برگزاری دوره های تعالی سازمانی در سازمان های مختلف
–    تجربه ارزیابی سازمان های مختلف بر مبنای الگوی تعالی سازمانی ( ارزیاب جایزه تعالی یا ارزیاب مستقل )
–    تسلط بر حوزه های مختلف مدیریتی

جهت درخواست دوره تعالی سازمانی در محل سازمان یا دانشگاه شما با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید یا درخواست دوره تعالی خود را از طریق زیر ایمیل نمایید . ۰۹۱۲۳۳۸۶۳۴۹