نوشته‌ها

پیاده سازی OHSAS 18001

پیاده سازی OHSAS ۱۸۰۰۱ منجر به افزایش رضایتمندی ذی نفعان ، مزیت رقابتی و کاهش و کنترل خطرات و ریسک های ناشی از فعالیت‌ها می‌شود.
صنایع مختلف به‌منظور برآورده سازی الزامات ایمنی و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان بایدسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را طرحزی نموده و مدیریت نمایند.
در این مطلب به‌صورت مختصر مراحل پیاده سازی OHSAS ۱۸۰۰۱ و اقدامات موردنیاز جهت اجرای آن در سازمان‌ها با توجه به تجربه مهندس پیام خرازیان، آمده است. ادامه مطلب …

گواهینامه OHSAS 18001

اخذ گواهینامه OHSAS ۱۸۰۰۱، منجر به کاهش خطرات و حوداث ناشی از کار از طریق شناسایی و کنترل ریسک های مرتبط با فعالیت‌های سازمان می‌شود.
استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ که گاهی به‌صورت اشتباه با نام ایزو ۱۸۰۰۱ بیان می‌شود به‌عنوان یک روش بین المللی جهت ارزیابی و ممیزی سلامت شغل و سیستم مدیریت ایمنی به کار گرفته می‌شود
پیاده سازی OHSAS ۱۸۰۰۱، تعهد سازمان را به قوانین و الزامات ایمنی بهداشت شغلی ، افزایش داده و رضایتمندی کارکنان و طرف‌های ذی نفع را در پی خواهد داشت.
در این مطلب مراحل اخذ گواهینامه ایزو OHSAS ۱۸۰۰۱ به‌صورت خلاصه توسط مهندس پیام خرازیان تشریح شده است. ادامه مطلب …

استاندارد OHSAS 18001:2007

استاندارد OHSAS 18001:2007، عناصر یک سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی اثربخش را برای سازمان ها فراهم می نماید.
استاندارد ۲۰۰۷:OHAS 18001 سازمان ها را قادر می سازد که خط مشی و اهداف خود را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به ریسک های ایمنی ، بهداشت شغلی ایجاد و اجراء نماید .این استاندارد در سازمان ها با هر نوع و ابعادی قابل اجراء می باشد و با شرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی و اجتماعی سازگار می باشد . ادامه مطلب …

آموزش OHSAS 18001

آموزش OHSAS 18001 بصورت کاربردی همراه با نمونه های عملی از مراحل استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی توسط مهندس پیام خرازیان برگزار می گردد .
در این دوره شرکت کنندگان با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 ، مستندسازی OHSAS 18001 ، قوانین ایمنی بهداشت شغلی و نحوه پیاده سازی OHSAS 18001 در سازمان ها آشنا می گردند .
با شرکت در دوره آموزش OHSAS 18001 کاربردی با مراحل پیاده سازی OHSAS 18001 آشنا می گردید. ادامه مطلب …

مشاوره OHSAS 18001

مشاوره OHSAS 18001، به سازمان شما درپیشگیری ازبیماری ها، کاهش حوادث، خطرات ناشی از فعالیت‌ها و دوباره‌کاری‌ها کمک می‌نماید
تیم مشاوره OHSAS 18001  ، مهندس پیام خرازیان در صنایع مختلف سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 را پیاده سازی نموده و دارای تجربه بیش از ۲۰ سال سابقه در حوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشد. ادامه مطلب …