نوشته‌ها

مشاوره HSE Plan

مشاوره HSE Plan تیم ما به شما کمک می‌نماید تا بتوانید در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز، شهرداری و … خطرات ناشی از کار را شناسایی و کنترل نموده و از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایید و به کارفرمایان خود در رعایت مسائل ایمنی بهداشت شغلی و محیط‌زیست در طی انجام تعهدات قرارداد خود اطمینان خاطر دهید. ادامه مطلب …

ساختار HSE Plan

تدوین HSE Plan در پروژه‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های عمرانی ، نفت و گاز الزام می‌باشد بدین منظور پیمانکاری که در این پروژه‌ها فعالیت می‌نمایند باید مستندی را با عنوان HSE Plan آماده نمایند و آن را به کارفرمای خود اعلام نمایند.

در صورت پیاده سازی HSE در سازمان ها ، HSE Plan نیز در سازمان استقرار خواهد یافت یا سازمان می تواند به تنهایی فقط از مستندات HSE Plan جهت کنترل و کاهش مخاطرات مربوط به فعالیت هایکاری خود استفاده نماید. ادامه مطلب …