نوشته‌ها

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی

ممیزی مستندات سیستم مدیریتی به شما کمک می نماید تا آمادگی لازم را قبل از ممیزی خارجی ،در طراحی مستندات متناسب با سازمان کسب نمایید.
ممیزی مستندات سیستم مدیریت ، توسط متخصصین با تجربه بیش از ۲۰ سال در سیستم های مدیریتی انجام شده و در طی ممیزی پیشنهادهای کاربردی جهت طراحی مستندات متناسب با سازمان ارائه می شود. ادامه مطلب …