نوشته‌ها

دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱

در دوره انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ شما با قدم های انتقال ایزو ۱۴۰۰۱ و مراحل بهبود سیستم مدیریت محیط زیست به صورت کاربردی آشنا می شوید. ادامه مطلب …

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱، شما به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست و موضوعات مهم مرتبط با آن آشنا می‌شوید.
سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO ۱۴۰۰۱،‌ به سازمان‌ها در کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست کمک می‌نماید ادامه مطلب …

آموزش ایزو ۱۴۰۰۱

آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ همراه با نمونه های مستندات سیستم مدیریت محیط زیست و قوانین عمومی محیط زیست بصورت کاربردی توسط مهندس پیام خرازیان برگزار می گردد .
در دوره  آموزش ایزو ۱۴۰۰۱ مراحل پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ برای شرکت کنندگان تشریح می گردد . ادامه مطلب …