نوشته‌ها

ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک ، فقط با اخذ خدمات مشاوره ایزو از متخصص با تجربه  ، می تواند منجر به دستیابی به مزایای ایزو برای آن سازمان شود .
اکثر سازمان های کوچک که گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده اند فقط ازعنوان ایزو ۹۰۰۱ جهت تبلیغات خود استفاده می نمایند و اثری از سیستم مدیریت کیفیت و اجرای اثربخش آن بصورت مستمر مشاهده نمی شود
مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در سازمان کوچک شامل : فاز شناخت ، آموزش ، مستندسازی ، اجرای مستندات ، ممیزی داخلی و خارجی می باشد . ادامه مطلب …