نوشته‌ها

آمادگی ارزیابی تعالی سازمانی

آمادگی ارزیابی تعالی سازمانی به منظور حضور در فرآیند جوایز تعالی سازمانی ( جوایز تعالی مختلف ) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بدین منظور سازمان ها باید قبل از حضور ارزیابان ، آمادگی لازم را کسب نمایند .
متاسفانه برخی از مدیران سازمان ها ، فقط اظهارنامه تعالی سازمانی  را مهم می دانند و تمامی تلاش خود را برای تدوین اظهارنامه ایده آل و غیر واقعی با وضعیت موجود سازمان خود بکار می گیرند . مثلا سازمانی که به تازگی از سیستم ها و مدل های مدیریتی استفاده نموده ، در قسمت نتایج اظهارنامه خود برای هر سال هدف گذاری ایجاد نموده است . ادامه مطلب …