الزامات ایمنی تعمیرگاه

به‌منظور ایمنی تعمیرگاه (‌ فعالیت های تعمیراتی در تعمیرگاه)،مراجع ذی صلاح اقدام به تدوین قوانین،مقررات و آیین نامه هایی در خصوص فعالیت تعمیراتی نموده‌اند.
در این مطلب الزامات ایمنی تعمیرگاه ، به‌صورت خلاصه تشریح شده است. عاملیت های مجاز و تعمیرگاه‌ها باید به‌منظور کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌ها ی تعمیراتی،الزامات ایمنی تعمیرگاه را رعایت نمایند.

در الزامات جدید بازرسی کیفیت استاندارد ایزان به شناسایی مخاطرات ایمنی فعالیت های تعمیراتی و اطلاع‌رسانی به تعمیرکاران تاکید شده است لذا تعمیرگاه‌ها باید الزامات ایمنی را رعایت نمایند

الزامات ایمنی تعمیرگاه

آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه ؛ مقررات عمومی،‌ مقررات ایمنی مربوط به مکانیکی،الکتریکی،پنچرگیری و سایر مقررات در این آیین نامه آمده است که در ادامه مهم‌ترین ماده‌های ایمنی تعمیرگاه مطابق این آیین نامه تشریح شده است.

آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه‌ها ،‌ علائم ایمنی شامل علائم خطر، علائم هشداردهنده، علائم احتیاط، دستورالعمل های ایمنی،علائم آگاه‌کننده مرتبط با فعالیت های تعمیراتی در تعمیرگاه را می‌توان از این آیین نامه استخراج نمود.

آیین نامه پیشگیری و مبارز با آتش‌سوزی ،‌ به‌منظور پیشگیری هر چه بیشتر از حوادث و صدمات منجر به خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی و موضوعات مربوط به سیستم اعلام و اطفاء حریق در این آیین نامه آمده است.

تعمیرگاه یا عاملیت های مجاز خودرو که سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 یا الزامات جدید بازرسی کیفیت استاندارد ایران ISQI را استقرار نموده‌اند ملزم به رعایت الزامات قانونی ایمنی تعمیرگاه می‌باشند.

مهم‌ترین ماده‌های آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه وسایل نقلیه به‌منظور رعایت ایمنی تعمیرگاه در زیر آمده است.

    مقررات عمومی ایمنی تعمیرگاه

ماده ۱۵ – سیر تردد، محل های توقف، نصب تجهیزات و حضور مشتریان و یا افراد متفرقه با خطوط مشخص از یکدیگر مجزا شود.
استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو،ابزار و سطوح کار لباس کار ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۹ – تعمیرکاران سیستم های گازسوز باید علاوه بر تجهیز به وسایل حفاظت فردی مناسب از دستکش های ضد برودت نیز استفاده نمایند.

ماده ۲۰ – کلیه دستگ اههای تعمیر گاهی باید دارای لوح شناسائی حاوی مشخصات فنی از طرف شرکت سازنده باشد.

ماده ۲۲ – هرگونه تغییر در تجهیزات به‌گونه‌ای که آنرا از ا ستاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید، ممنوع است.

مقررات اختصاصی ایمنی تعمیرگاه

ماده ۲۳ – ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآلات مستعمل، فرسوده، شکسته و معیوب ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۴ – برای جابجایی و انتقال موتور ماشین، گیربکس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده ۲۶ – به کاربرد ن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک هابرای بالابردن خودرو ممنوع است.

ماده ۲۷ – دستگاههای جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باش ند که ضمن تثبیت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد

ماده ۲۹ – دستگاههای جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام بالا و پایین رفتن باشد.

ماده ۳۰ – فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر خودرو می باش د حق حضور در زیر جک ستونی را دارد و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.

ماده ۳۴ – کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.

ماده ۳۵ – قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله‌های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاملاً تخلیه گردد.

ماده ۳۸ – نصب آستانه در اطراف دهانه چاله‌سرویس به‌منظور جلوگیری از سقوط خودرو به داخل چاله‌سرویس الزامی است.

ماده ۳۹ – قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضرور در داخل چاله‌سرویس ممنوع است.

ماده ۴۱ – کف چاله‌سرویس باید دارای کفشوی ودریچه تخلیه فاضلاب باشد.

ماده ۴۲ – قراردادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله‌سرویس ممنوع است.

ماده ۴۷ – نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله‌سرویس الزامی است.

ماده ۴۸ – مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه ولوله انتقال روغن‌سوخته باشد.

مقررات ایمنی در تعمیرگاه  باطری سازی:

ماده ۵۴- آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطبهای مثبت و منفی آن ممنوع است.

مقررات ایمنی پنچرگیری

ماده ۶۳ – باز و بسته کردن پیچ ومهره های چرخ‌ها بایستی به‌صورت ضربدری صورت پذیرد و پس از شل شدن رینگ اقدام به بازنمودن کامل مهره‌ها نمود.

ماده ۶۴ – در هنگام بالانس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده ۶۵ – برداشتن قاب حفاظتی دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

سایر مقررات ایمنی تعمیرگاه :

ماده ۶۶ – انبار کردن مواد و لوازم‌یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن‌ها و جعبه‌ها برروی سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.

ماده ۶۷ -کلیه وسایل و تجهیزات مورداستفاده د رتعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.

ماده ۶۸ – روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۶۹ – استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به‌عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری‌های غیر استاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

ماده ۷۰ – ظروف بنزین، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوندکه از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.
ماده ۷۱ – ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید دربسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده ۷۲ – استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی قطعات خودرو، اعضای بدن،لباس کار و کف و دیواره کارگاه ممنوع می‌باشد.

ماده ۷۳ – بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تاسیسات الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین مؤثر تجهیز شود.

ماده ۷۴ – قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود

ماده ۷۵ – در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جداکردن بست های باطری اقدام نمود.

ماده ۷۶ – در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیر استاندارد ممنوع است.

ماده ۷۷ – برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ماده ۷۸ – جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری ممنوع است.

ماده ۷۹ – استفاده از تنگ یاگیره برای اتصال شیر آلات کپسول‌ها تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده ۸۰ – برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.

ماده ۸۱ – دستگاه‌های شاسی کش قلاب‌دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده ۸۲- اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به‌نحوی‌که ذرات رنگ در محیط پراکنده نشود.

ماده ۸۳- کا رگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده واستفاده از بنزین و دیگر مواد قابل اشتعال به‌عنوان رقیق کننده چسب ممنوع است.

ماده ۸۴ – شیلنگ های انتقال آب در کارواش‌ها باید ازنوع فشارقوی باشد.

ماده ۸۵ – بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت‌فشار بایستی متناسب با نوع کار وفشار آب باشد.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان گردآوری شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir  بلامانع می‌باشد.

در صورت نیاز به مشاوره الزامات ISQI و مشاوره ایمنی در تعمیرگاه از طریق فرم درخواست مشاور زیر اقدام نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.