دوره مجازی ISO 45001

در دوره مجازی  ISO 45001 ، به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی  ایزو ۴۵۰۰۱ آشنا شوید سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱، به سازمان ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک می‌نماید.

سازمان هایی که می خوهند با شرکت‌های، نفت، گاز و پتروشیمی همکاری نمایند باید الزامات ایمنی بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ را رعایت نموده وخطرات مرتبط با فعالیت های خود را شناسایی و کنترل نمایند. بدین منظور طی نمودن دوره آموزش ایزو ۴۵۰۰۱ و اخذ گواهینامه آن برای کارکنان این شرکت‌ها ضرورت می‌باشد. ادامه مطلب …

آموزش آمادگی سرممیزی ایزو

آمادگی سرممیزی ایزو شمارا برای انجام ممیزی خارجی آماده نموده و شما با تسلط بیشتری می‌توانید در تیم ممیزی خارجی را انجام دهید.
تیم ما با ۲۰ سال تجربه در حوزه مشاورهُ آموزش و ممیزی مستقل استانداردهای مدیریتی می‌تواند در فرآیند آمادگی سرممیزی ایزو برای شرکت در دوره‌های سرممیزی بین‌المللی یا فرآیند ممیزی خارجی در شرکت‌های زیرمجموعه خود ُ‌شمارا یاری نماید. ادامه مطلب …

دوره مجازی مدیریت فرآیند

دوره مجازی مدیریت فرآیند به صورت غیر حضوری می باشد در این دوره شما با نگرش فرآیندی و مدل های فرآیندی آشنا می شوید و گواهینامه آموزش مدیریت فرآیند معتبر دریافت می نمایند. ادامه مطلب …

آموزش مجازی مدیریت و سیستم های مدیریت

آموزش مجازی مدیریت و سیستم های مدیریت با هدف آشنایی با استانداردهای مدیریتی و سرمایه‌گذاری بسیار اندک می باشد شرکت کنندگان دوره مجازی سیستم های مدیریتی به راحتی می توانند بدون حضور در کلاس در دوره شرکت نموده و در صورت موفقیت در آزمون ، گواهینامه معتبر را دریافت نمایند.
با توجه به اینکه ویرایش جدید بسیاری از استانداردهای مدیریتی از سال ۲۰۱۵ به بعد منتشر شده است بسیاری از کارشناسان فعال در زمینه استانداردها و مدل های مدیریتی می بایستی با استانداردها و مدل های به روز شده آشنا شوند با شرکت در اموزش مجازی مدیریتی و سیستم های مدیریتی شما می توانید به راحتی با محتوی این استانداردها آشنا شده و گواهینامه معتبر اخذ نمایید. ادامه مطلب …

دوره EFQM آنلاین

در دوره EFQM آنلاین ، شما به‌صورت مجازی و آنلاین با معیارهای تعالی سازمانی و روش خودارزیابی تعالی سازمانی آشنا می شوید و گواهینامه آموزش EFQM را اخذ نمایید.
در دوره آنلاین EFQM شما به صورت کاربردی با مراحل استقرار نظام خودارزیابی تعالی سازمانیآشنا می شوید این برنامه برای متقاضیانی مفید می باشد که قصد دارند خودشان به عنوان تسهیلگر مراحل اجرای خودارزیابی تعالی را در سازمان انجام دهند. ادامه مطلب …

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱

دوره مجازی ایزو ۱۴۰۰۱، شما به صورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت محیط زیست و موضوعات مهم مرتبط با آن آشنا می‌شوید.
سیستم مدیریت محیط‌زیست ISO ۱۴۰۰۱،‌ به سازمان‌ها در کاهش و کنترل آلاینده های محیط زیست کمک می‌نماید ادامه مطلب …

دوره مجازی OHSAS 18001

دوره مجازی OHSAS ۱۸۰۰۱ ، شما بهصورت غیرحضوری با الزامات سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی OHSAS 18001 آشنا می شوید سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی  OHSAS ۱۸۰۰۱،‌ به سازمان‌ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک می‌نماید. ادامه مطلب …

دوره HSE مجازی

دوره HSE مجازی با گواهینامه آموزشی معتبر به شما کمک می نماید تا بدون حضور در کلاس به صورت مجازی در کمترین زمان با HSE آشنا شوید شما با داشتن گواهینامه HSE به راحتی می توانید در حوزه های سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE،‌ به سازمان‌ها در کاهش خطرات ایمنی بهداشت شغلی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار کمک نماید. ادامه مطلب …