خودارزیابی پرسشنامه تعالی

بکارگیری خودارزیابی تعالی با روش خودارزیابی پرسشنامه تعالی برای سازمان هایی که ابتدای مسیر تعالی سازمانی می باشند پیشنهاد می شود . پس از برگزاری دوره آموزش آشنایی با مدل تعالی سازمانی مورد نظر ، از پرسشنامه استاندارد تعالی یا پرسشنامه اختصاصی جهت فرآیند خودارزیابی تعالی استفاده می شود .
روش خودارزیابی تعالی با توجه به بلوغ سازمان انتخاب می شود عموما در سازمان ها از روش تلفیقی پرسشنامه و کارگاهی استفاده می شود .
این مطلب با توجه به تجارب تسهیلگری تعالی سازمانی پیام خرازیان در سازمان های مختلف بصورت خلاصه تهیه شده است همچنین دانلود فایل پرسشنامه EFQM در این مطلب آمده است ادامه مطلب …

پیاده سازی نظام آراستگی ۵s تعمیرگاه

پیاده سازی نظام آراستگی ۵s تعمیرگاه خودرو ، منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات تعمیراتی و ارتقاء رتبه نمایندگی خدمات پس از فروش می شود .
با توجه به ماهیت فعالیت های تعمیراتی در نمایندگی خدمات پس از فروش ( تعمیرگاه ) استقرار مستمر نظام آراستگی ۵s تعمیرگاه خودرو ، بسیار دشوار می باشد .
با توجه به تجارب مشاوره مهندس پیام خرازیان در عاملیت های مجاز خودرو هیوندایی ، کیاموتور، کرمان خودرو ، سایپا یدک این مطلب تهیه شده است و خلاصه اقدامات لازم جهت اجرای هر یک از اصول نظام آراستگی ۵s در عاملیت مجاز خودرو تشریح شده است . ادامه مطلب …

مدیریت کیفیت در ورزش

جهت استقرارمدیریت کیفیت در ورزش ، می توان از استاندارد های بین المللی سازمان ISO استفاده نمود  پیاده سازی محبوب ترین سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۹۰۰۱ منجر به برآورده سازی نیازهای مشتریان ، بهبود ارائه خدمات به مشتریان و افزایش رضایتمندی مشتریان می گردد
با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان مراکز ورزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  استقرار مدیریت کیفیت  در ورزش می تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان گردد همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید. ادامه مطلب …

HSE دکل مخابراتی

HSE دکل مخابراتی ، شامل استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست در مراحل مختلف فعالیت های گودبرداری محل دکل ، نصب دکل و نگهداری سایت BTS  می گردد .
با توجه به مخاطره آمیز بودن فعالیت های پیمانکاران دکل مخابراتی سایت BTS ، رعایت الزامات سیستم مدیریت HSE در عملیات اجرایی ضرورت دارد و اجرای سیستم مدیریت HSE سایت BTS ، منجر به کاهش مخاطرات ناشی از کار و پیشگیری از تلفات می گردد . ادامه مطلب …

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش می تواند باعث بهبود ارائه خدمات به دانشجویان و افزایش رضایتمندی مشتریان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان گردد .
با توجه به اینکه مدیران ، کارکنان و مدرسین مراکز آموزشی در تمامی مراحل ارائه خدمات به مشتریان در حال تعامل و ارتباط با مشتریان می باشند  پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در آموزش می تواند منجر به بهبود در تعامل با مشتریان شود همچنین استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM می تواند به بهبود این تعامل کمک زیادی نماید.
با توجه به تجربه ۱۷ ساله پیام خرازیان در زمینه مدیریت مراکز آموزشی  و استقرار سیستم مدیریتی در مراکز آموزشی و سازمان های مختلف ، این مطلب تهیه شده است . ادامه مطلب …

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در عاملیت مجاز خودرو

پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در عاملیت مجاز ارائه خدمات پس از فروش خودرو می تواند باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود خدمات به مشتریان شود.
با توجه به اینکه مدیران و کارکنان نمایندگی های مجاز خودرو دائما در حین انجام عملیات تعمیرات خودرو مشتریان یا پاسخ گویی به مشتریان می باشند پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱  اثربخش در عاملیت های مجاز خودرو به سادگی سایر سازمان ها نمی باشد .
این تجربه ، با توجه به  ممیزی مستقل بیش از ۶۰ نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش خودرو سایپا ، ایران خودرو و پارس خودرو  و همچنین مشاور پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ در بیش از ۲۰ عاملیت مجاز خودرو های هیوندایی ،کیا موتورز ، کرمان موتور ، راین خودرو توسط پیام خرازیان ( مشاور ایزو عاملیت مجاز خودرو ) تدوین شده است. ادامه مطلب …